ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Medikal Tedaviye Dirençli Hippokampal Skleroza Bağlı Mesial Temporal Lob Epilepsisi Tanısı Almış Hastalarda Depresif Belirtiler ve Epileptik Odağın Lateralizasyonuyla İlişkisi
N. Berfu Akbaş, Mine Özmen, Çiğdem Özkara, İrem Yaluğ, Ercan Özmen, Ahmet Dirican
Doi : -
Makale Türü: Araştırma

Anahtar sözcükler:

Yeni Sempozyum Dergisi 2004; 42(4):197-203