ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Bir Türk örneklemde eşcinsel cinsel davranış, ilgi ve kimlikle ilişkili etmenler
Mehmet Eskin
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Karşıtcinsel olmayan cinsel yönelim, Müslüman ülkelerde üzerinde az araştırma yapılan bir konudur. Bu bilimsel çalışma eşcinsel cinsel yönelimle ilişkili olabilecek durumları Türk kültüründe araştırmayı amaçlamıştır.

Yöntem: Bu internet anket çalışması, 517 erkek ve kadın arasında eş-cinsel cinsel yönelimin görülme sıklığı ve ilişkili olduğu etmenleri özbildirime dayalı bir anket kullanarak araştırmıştır.

Bulgular: Eşcinsel cinsel davranış (%8,1), eşcinsel cinsel ilgi (%35,4) ve eşcinsel veya biseksüel cinsel kimlik (%7,8) gösterenlerin oranı daha önceki bir çalışmada bulunanlardan daha yüksekti. Çocukluğunda erkek çocuğa has davranışları az sergileme, karşı cinse has davranışları fazla sergileme ve erken cinsel ilişkide bulunma yaşı erkeklerde, fazla çocukluk cinsel istismarı ve erken cinsel ilişkide bulunma yaşı da kadınlarda eşcinsel cinsel davranışların bağımsız yordayıcıları olarak bulundu. Çocukluğunda erkek çocuğa has davranışları az sergileme ve erken cinsel istek duyma yaşı erkeklerde, yüksek cinsel istek düzeyi ise kadınlarda eşcinsel cinsel ilginin bağımsız yordayıcılarıydı. Çocukluğunda erkek çocuğa has davranışları az sergileme ve erken cinsel istek duyma yaşı erkeklerde, çocukluğunda erkek çocuğa has davranışları fazla sergileme kadınlarda eşcinsel veya biseksüel cinsel kimliğin yordayıcıları olarak bulundu.

Tartışma ve Sonuç: Daha önce yapılan bir çalışmadakilerle karşılaştırıldığında, bu çalışmadan elde edilen eşcinsel cinsel davranış, ilgi ve kimlik oranları daha yüksekti. Bu çalışmadan elde edilen bulgular nörohormonal teoriyi destekler niteliktedir.


Anahtar sözcükler: eşcinsellik, erkek; eşcinsellik, kadın; cinsel yönelim; epidemiyoloji; ilişkili faktörler; Türkiye

Yeni Sempozyum Dergisi 2016; 54(2):9-16