ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Psikiyatrik Hastalıklarda İçgörü Kavramı: Bir Gözden Geçirme
Nurhan Fıstıkçı, Ali Keyvan, Ender Cesur
Makale Türü: Derleme

İçgörü kavramı birçok bileşen içerir. İçgörünün bozulması psikotik bozukluklar için çoğu kez değişmez bir özelliktir. İçgörüsüzlük inkar mekanizması, nörobilişsel yetersizlik veya sadece bir belirti olarak açıklanabilmektedir. Yapılan sayısız araştırmaya rağmen birçok ruhsal hastalıkta içgörünün yeterince ele alınmadığı görülmektedir. Bu derlemede farklı psikiyatrik hastalıklarda içgörü kavramı hakkında yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.


Anahtar sözcükler: içgörü, ruhsal hastalıklar, tanı

Yeni Sempozyum Dergisi 2016; 54(2):25-29