ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Klozapine Bağlı Miyokardit: Vak’a Takdimi ve Kısa Bir Gözden Geçirme
Cânâ Aksoy-Poyraz, Ömer Faruk Demirel, Nâzım Yıldız, Eser Durmaz, Alaattin Duran
Makale Türü: Derleme

Klozapin öteki antipsikotiklere direnç gösteren şizofreni hastalarında hem psikozun akut döneminde, hem de uzun vadede hastalığın seyri üzerinde gösterdiği benzersiz etkiler dolayısıyla tedaviye başlamak için en uygun ilaçtır. Ekstrapiramidal emarelere ve tardif diskineziye yol açma tehlikesi düşük olduğu için, motor yan etkilerin hızla kendini gösterdiği hastalarda da bazen ikinci sırada tercih edilebilmektedir. Klozapine bağlı miyokardit nadiren görülen ama ölüme yol açma ihtimali yüksek olan bir yan etkidir, bu bakımdan klinik tedavinin erken safhalarında şüphe edilip ilacın hemen kesilmesi hayat kurtarıcı olabilir. Bu yazıda altmış iki yaşında, şizofreni teşhisiyle yatarak tedavi gören, klozapin kullanımının üçüncü haftasında ateş, plöretik göğüs ağrısı, letarjisi olan, miyokardit şüphesiyle klozapin tedavisi kesilen ve destekleyici tedavi ile tam bir iyileşme gösteren bir vak’ayı sunarak, mevcut yayınlardaki bilgileri gözden geçirerek, klozapine bağlı miyokarditin teşhisindeki zorlu ve önemli klinik özelliklere dikkat çekmeye çalışacağız.


Anahtar sözcükler: klozapin, miyokardit, şizofreni

Yeni Sempozyum Dergisi 2017; 55(3):11-16