ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Türk ‘Normal’ Çiftlerde Cinsel Davranışlar
Cennet Şafak Öztürk, Haluk Arkar
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu araştırmanın amacı evli çiftlerin cinsel davranışları hakkında tanımlayıcı veriler elde etmektir.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini 18-55 yaş arasında 100 evli çift oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Sosyodemografik Form ve Cinsel Öykü Formu (CÖF) kullanılmıştır.

Bulgular: Her iki cinsiyet içinde ilk cinsel birleşme yaşının 18-24 yaş dilimi içersinde olduğu görülmüştür. Cinsel ilişki sıklıklarını kadınların %42’sinin haftada 2 kez, erkeklerin ise %38’inin haftada 3 ya da 4 kez olarak belirtikleri bulunmuştur. Kadınların %46’sının “genellikle cinsel ilişkiyi eşim başlatır”, erkeklerin ise %34’ünün “eşim ve ben başlatırız” dedikleri görülmüştür. Kadınların %56’sı mastürbasyonu olağan karşılarım derken %44’ü ise olumsuz düşünürüm demiş erkeklerin ise %81’i mastürbasyonu olağan karşıladığını ifade etmiştir. Kadınların %85’i ve erkeklerin %45’i hiçbir zaman mastürbasyon yapmadığını ifade etmiştir. Kadınların %32’si ve erkeklerin %30’unun ön sevişmeye ayrılan zaman için 7-10 dakika arasındadır yanıtını verdikleri saptanmıştır. Erotik ya da pornografik materyale karşı kadınların %32’sinin olumsuz-tiksinme şeklinde tepki verdiği görülmüştür.

Sonuç: Çalışmamızda mastürbasyon yapma sıklığının düşük, ön sevişme süresinin kısa olduğu, kadınların mastürbasyon ve pornografik materyale karşı olumsuz bir tutum içerisinde oldukları görüldü.


Anahtar sözcükler: Cinsellik, cinsel davranış, evlilik, cinsel işlev

Yeni Sempozyum Dergisi 2017; 55(4):2-9