ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Türk Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Dönemi Travması ve Depresyon, Ruminasyon Arasındaki Direncin Ortaya Çıkışı
Hacer Zeynep Çetinkaya, Gül Alpar, Osman Tolga Arıcak
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışma Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin dayanıklılıklarının, çocukluk çağı travmaları ile depresyon ve ruminasyon arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici etkisinin hangi boyutlarda olduğunun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.

Yöntem: Çalışmanın özel bir üniversitede öğrenimlerine devam eden 368 katılımcısına Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, CES Depresyon Ölçeği, Ruminatif Tepki Ölçeği ve Kısa Dayanıklılık Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Bulgular, çocukluk çağı travmaları ile depresyon arasındaki ilişkide dayanıklılığın düzenleyici etkisinin anlamlı olmadığını ancak çocukluk çağı travmaları ile ruminasyon arasındaki ilişkide dayanıklılığın düzenleyici etkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Çocukluk çağı travmalarının ruminasyon üzerindeki etkisi dayanıklılık düzeyine göre değişmektedir. Dayanıklılık, çocukluk çağı travmaları ile ruminasyon arasındaki ilişkiyi, çocukluk çağı travmasının düşük düzeylerinde düzenlerken, çocukluk çağı travmalarının yüksek düzeylerinde düzenlememektedir.

Sonuç: Çocukluk çağı travmatik yaşantıları her zaman yetişkinlik döneminde psikolojik işlevlerde bozulma ile sonuçlanmaz. Bireyler, çocukluk sürecinde travmatik yaşantılara maruz kalmış olsa da, dayanıklılık gibi kimi psikolojik becerilerle travmanın uzun dönem etkileri ile başa çıkabilmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmaları ile depresyon ve ruminasyon arasındaki ilişkide dayanıklılığın düzenleyici etkisini göstermesi bakımından önemli bir katkı sağlamıştır.


Anahtar sözcükler: çocukluk çağı travmaları, dayanıklılık, depresyon, ruminasyon

Yeni Sempozyum Dergisi 2017; 55(4):10-16