ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Temel Psikoradyoloji: Kısa Bir Gözden Geçirme
Derya Türeli, Abdullah Yıldırım
Makale Türü: Derleme

Psikoradyoloji, psikiyatri ve radyolojinin kesişim noktasında, nörobilim ve nörogörüntüleme temelleri üzerine kurulu ve halen gelişim sürecindeki bir bilim alanı olup birincil hedefi psikiyatrik bozukluklarda beyindeki yapısal ve işlevsel bozulma örüntülerini girişimsel olmayan tıbbi görüntüleme yöntemleri ile nicel olarak tanımlayabilmektir. Psikoradyoloji çalışmaları psikiyatri ve nörobilim literatüründe belirgin oranda yer alır hale gelmiştir. Bu yazıda güncel literatürde sık karşılaştığımız üç görüntüleme tekniği basitçe açıklanacak, çıkarımların dayandığı analitik modellerin imkan ve kısıtlılıkları özetlenecek, ve psikoradyolojinin gelecekteki hedef ve olası kullanım alanlarına değinilecektir.


Anahtar sözcükler: psikoradyoloji, nörogörüntüleme, voksel temelli morfometri, difüzyon tensör görüntüleme, fonksiyonel magnetik rezonans görüntüleme

Yeni Sempozyum Dergisi 2017; 55(4):17-20