ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Düzeltme
Doi : -
Makale Türü: Diğer

Yeni Symposium dergisinin Aralık 2017 sayısındaki (Hacer Zeynep Çetinkaya, Gül Alpar, Osman Tolga Arıcak, 2017; 55(4):10-16) “Moderating Effect of Resilience between Childhood Trauma and Depression, Rumination in Turkish University Students” isimli makalenin Türkçe başlığı yanlış bir biçimde “Türk Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Dönemi Travması ve Depresyon, Ruminasyon Arasındaki Direncin Ortaya Çıkışı” şeklinde yazılmıştır. Makalenin Türkçe başlığının “Türk Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmaları ve Depresyon, Ruminasyon Arasındaki İlişkide Psikolojik Dayanıklılığın Düzenleyici Etkisi” olması gerekmektedir.


Anahtar sözcükler:

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(1):18