ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Omega-3 Yağ Asidi Takviyesi: Sistematik Bir Derleme
Mazlum Çöpür, Sidar Çöpür
Makale Türü: Derleme

Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu başlıca okul çapındaki çocukları etkileyerek dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüselliğe yol açan kronik ve çok etkenli bir hastalıktır. Asıl nedeni bilinmemekle birlikte dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hastalarında gözlemlenen düşük plasma omega-3 yağ asidi seviyeleri omega-3 yağ asidi takviyesini şeklinde yeni bir tedavi yaklaşımını ortaya çıkarmıştır.

Yöntem: Omega-3 yağ asidi takviyesi ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisi arasındaki ilişkiyi incelediğimiz literatür taraması 3 farklı veritabanı kullanılarak yapılmıştır. Dahil edilme kriterlerini karşılayan on dokuz çalışma detaylıca incelenmiştir.

Bulgular: Daha fazla katılımcıyla ve daha uzun süreli yapılan çalışmalar omega-3 yağ asidi takviyesinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde yararlı etkilerini ortaya koymuştur. Aynı zamanda güncel tedavi yöntemlerine kıyasla daha ciddi yan etkiler gözlemlenmemiştir.

Tartışma: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun omega-3 yağ asidi takviyesiyle tedavisi yaklaşımı sıklıkla incelenen bir konu olmasına ragmen konuya ilişkin kapsamlı bir literatur taramasının eksikliği görülmüştür. Bu literatür taramasında, ek ve daha kapsamlı klinik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulamakla beraber omega-3 yağ asidi takviyesinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde faydalı olduğu sonucuna ulaşmış bulunmaktayız.


Anahtar sözcükler: yağ asidi, omega-3, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, metilfenidat.

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(3):20-23