ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Anoreksiya Nervoza Tanılı Bir Ergenin Tedavisinde Yaşanan Güçlükler
Merve Aktaş Terzioğlu, Gülfizar Sözeri Varma, Tuğçe Toker Uğurlu, Osman Özdel
Makale Türü: Olgu Sunumu
Anoreksiya Nervoza (AN) yeme davranışında ciddi bir bozulma ile karakterize olup mortalite oranı yüksek bir ruhsal hastalıktır. AN ağır psikososyal ve biyolojik bozukluklara yol açar. Hastaların kendilerini değerlendirmeleri, gereksiz ve aşırı biçimde vücut şeklinden ve ağırlığından etkilenmektedir. Etiyolojide genetik, nörobiyolojik ve psikososyal faktörler rol almaktadır. Hastalığa özgü belirtilerin ve bulguların bulunması nedeniyle AN tanısının konulması zor değildir. Ancak hastalardaki içgörü azlığı, bozukluğun hayatı tehdit edebilen tıbbi sonuçlarının olması ve etiyolojide güçlü psikososyal etmenlerin varlığı tedaviyi güçleştirmektedir. AN’ye en sık eşlik eden ruhsal bozukluklar anksiyete bozuklukları ve depresyondur. Eşlik eden ruhsal bozukluklar ve bu ruhsal bozuklukların şiddeti de tedaviyi güçleştiren etmenlerdendir. Tedavide çok yönlü bir yaklaşım esastır. Tedavi psikofarmakolojik ajanların ve özel bir takım psikoterapötik uygulamaların birlikte kullanılmasını gerektirmektedir. Hastalığın etiyolojisinde aile ilişkilerinin önemli rol oynaması tedavi sürecine ailenin de katılımını gerekli kılmaktadır. Aile ve birey ile kalıcı ve etkili işbirliği kurmak hastalığın gidişinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu yazıda, AN tanılı bir olgunun sunulması, tedavide karşılaşılan güçlüklerin ve başa çıkma yöntemlerinin özetlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Anoreksiya nervoza, yeme bozuklukları, eştanı

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(4):13-17