ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Sodyum Valproat Tedavisine Bağlı Gelişen Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı Sendromu ve Hiponatremi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Ömer Asan, Erol Göka
Makale Türü: Olgu Sunumu
Hiponatremi, serum sodyum düzeyinin 135 mEq/l’den düşük olması olarak tanımlanmaktadır ve tedavi edilmediğinde mortalite ve morbiditeyi arttıran önemli bir klinik durumdur. Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı Sendromu (UAHSS), normovolemik hiponatreminin en sık nedenidir.  UAHSS birçok klinik durum ve ilacın yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Şizoaffektif bozukluk, bipolar bozukluk ve epilepsinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan sodyum valproat nadiren hiponatremi ve UAHSS’ye neden olmaktadır. Sodyum valproat ile ilişkili bu yan etkinin altında yatan mekanizma halen kesin olarak bilinmemektedir. Bu yazıda sodyum valproatın tekrarlayan kullanımında ortaya çıkan bir hiponatremi ve UAHSS olgusunu sunmayı ve bu konudaki literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.
Anahtar sözcükler: Bipolar bozukluk, hiponatremi, sodyum valproat, Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı Sendromu

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(4):18-21