ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Cinsel İşlev Bozukluklarına Yönelik Psikolojik Müdahaleler
Cennet Şafak Öztürk
Makale Türü: Derleme
Bu makalede cinsel işlev bozukluklarının (CİB) tedavisinde kullanılan psikolojik müdahalelere genel bir bakış sunulması amaçlanmıştır. CİB’lerin tedavisinde cinsel terapi, bilişsel-davranışçı terapi, evlilik/çift terapisi gibi geleneksel psikolojik müdahaleler uygulanmakla birlikte son yıllarda bilinçli farkındalık ve internette cinsel terapi gibi müdahalelerin kullanımının arttığı görülmektedir.  CİB’lerin tedavisinde uygulanan psikolojik müdahalelerin etkinliğine dair yapılan çalışmalar, bu müdahalelerin CİB’lerin tedavisinde etkili olduğuna işaret etmektedir. Psikolojik müdahaleler, CİB’lerin tedavisi için umut verici tedavi seçenekleri sunmaktadır. Bununla birlikte çalışmaların yetersiz yöntemsel desenleri, sonuçların yorumlanmasını ve karşılaştırılmasını güçleştirmektedir. Bu yüzden gelecekte psikolojik müdahalelerin etkinliği ile ilgili daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.  Türkiye’de CİB’lere yönelik uygulanan psikolojik müdahalelerle ilgili çok az sayıda araştırma yapıldığı için, bu alanda önemli bir eksikliğin olduğu söylenebilir.
Anahtar sözcükler: cinsel işlev bozukluğu, erkek cinsel işlev bozuklukları, kadın cinsel işlev bozuklukları, psikolojik müdahale, cinsel terapi

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(2):18-28