ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Disülfiram Tedavisi Sonrası Gelişen Epileptik Nöbet: Olgu Sunumu
Deniz Deniz Özturan, Zeynep Bebek Yılmaz, Merve Bilgin Koçak, Fatma Çoker
Makale Türü: Olgu Sunumu
Disülfiram alkol kullanım bozukluğu tedavisinde kullanılan farmakolojik bir ajandır.  Alkol ile birlikte kullanıldığında bazı toksik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Alkol kullanımı olmadan disülfiram kullanımının yorgunluk, karaciğer toksisitesi, optik nörit, dermatit gibi yan etkileri görülebilirken, epilepsi yan etkisi ise nadirdir. Bu yazıda disülfiram tedavisinin yedinci gününde epilepsi gelişen bir olgu sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: disülfiram, epilepsi, alkol kullanım bozukluğu

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(2):29-31