ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Rekürren Nöbetlerin Nedeni Olarak Hipoparatiroidizm
Murat Alemdar
Makale Türü: Olgu Sunumu

Metabolik bozukluklar, tekrarlayan nöbetlerin sık nedenleri arasındadır. Bu yazıda, beş ay önce başlayan tekrarlayan nöbetler nedeniyle antiepileptik tedavi başlanan idiyopatik hipoparatiroidizmli 16 yaşındaki bir erkek hastayı bildirmeyi amaçladık. Fokal başlayıp bilateral tonik-klonik hale dönüşen ve 2-3 dakika süren nöbetlerin bir ay içinde üç kez tekrarlaması üzerine bir pediatri hekimine götürülmüştü. Epilepsi şüphesiyle karbamazepin tedavisi başlanmıştı, ancak nöbetleri aynı aralıklarla ve sürelerle devam etmişti. Polikliniğimize yönlendirilen hastadaki ilk nöbetin beklenmedik bir yaşta oluşu ve fokal özellikler taşıması, altta yatan olası bir hastalığın varlığını düşündürdü. Laboratuvar testlerinde hipokalsemisi ve hiperfosfatemisi mevcuttu. Serum paratiroid hormon düzeyi 0,2 ng / L (8-24 ng / L) olarak ölçülürken, D vitamini düzeyi normaldi. Beyin bilgisayarlı tomografisi simetrik serebral kalsifikasyonları gösterdi. Kalsiyum ve vitamin D tedavisi sonrası hastanın nöbetleri durdu. Bu olgunun öyküsü, özellikle beklenmedik yaşlarda fokal nöbetlerle başvuran hastalarda olası metabolik nedenlerin araştırılmasının öneminin altını çizmektedir. Hipoparatroidili hastalarda serum kalsiyum seviyelerinin kontrolüyle nöbetler kesilebilmektedir.


Anahtar sözcükler: hipoparatroidi, hipokalsemi, nöbet, epilepsi

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(3):23-25