ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Klingsor Sendromu: Bir genital self mutilasyon olgusunda klozapin yanıtı
Yasin KAVLA, Ömer Faruk DEMİREL, Alaattin DURAN
Makale Türü: Olgu Sunumu

Klingsor Sendromu ender görülen, fakat ciddi komplikasyonlarla beraber olabilen, çoğu zaman psikotik belirtilerin eşlik ettiği genital organlara yönelik self mutilasyon eylemi olarak tanımlanmıştır. Literatürde Klingsor sendromunun risk faktörleri olarak; komut veren işitsel halüsinasyonlar, dini içerikli hezeyanlar, kişilik bozuklukları, intihar girişimi öyküsü, cinsel çatışmalarla ilişkili suçluluk düşüncesi, depresif özellikler, şiddetli çocukluk çağı yoksunluğu olarak belirtilmiştir. Bu yazıda da daha önce yineleyen intihar girişimleri olan şizofreni tanılı, komut veren halüsinasyonlara bağlı genital self mutilasyon gerçekleştiren bir olgudaki klozapin yanıtını sunmayı amaçlıyoruz. Ağır düzeyde self mutilatif davranışı ve çoklu intihar girişimi öyküsü bulunan bu hastada 28 haftalık izlem sürecinde parasuisidal düşüncelerinin gerilediği, self mutilatif davranış ve düşüncelerinin tekrar etmediği gözlenmiştir. Riskli hastaların tanınması ve buna yönelik önlemlerin alınması, psikotik belirtilerin tedavisi ve cerrahi açıdan anatomik onarım yapılması bu olguların prognozunda önemlidir.


Anahtar sözcükler: Genital self mutilasyon, Klingsor Sendromu, Klozapin

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(4):26-28