ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Beslenme ve Yeme Bozuklukları ile İlişkili Yürütücü İşlevler ve Bellek Süreçleri Üzerine Bir Gözden Geçirme Çalışması
Fatma Öykü ÇOBANOĞLU, Hande KAYNAK
Makale Türü: Derleme
İnsanlığın var oluşundan bu yana beslenme, sosyal adaptasyonun ve hayatta kalmanın en önemli gerekliliklerinden biri olmuştur. 20. yüzyıldan itibaren beslenme ve yeme bozuklukları üzerine yapılan araştırmalar, insanların aşırı kilolu oldukları düşüncesi ile kendilerini aç bırakmaları ya da durmaksızın yemek yemeleri gibi çeşitli yeme davranışlarına bireysel, ilişkisel ya da toplumsal faktörler ile birtakım açıklamalar getirmeye çalışmış; ancak beslenme ve yeme bozukluklarının altında yatan psikopatolojik ve bilişsel faktörleri açıklamada yetersiz kalmıştır. Yeme bozukluklarının altındaki karmaşık davranış örüntüsü, kişilerin dikkat, bellek ve üstbilişsel süreçlerinde bozulmaların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Özellikle anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi yeme bozukluklarından muzdarip bireylerin problem çözme, muhakeme ve karar verme gibi belirli üst düzey bilişsel mekanizmalarında sağlıklı bireylere kıyasla bozulmalara rastlanmaktadır. Bu bozulmalar ile ilgili çeşitli araştırmalar mevcuttur ve bu araştırmalar genellikle bu bozulmalarda iyileştirme sağlayabilecek ya da yeme bozukluğu geliştirme riski için koruyucu önlemler alınmasına yol açabilecek bulgular elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeme bozukluklarının bireylerin yürütücü işlevleri ve bellek süreçlerine olan etkilerine yönelik araştırmaları incelemek ve bu etkiler arasındaki bağlantıları keşfetmektir.
Anahtar sözcükler: yeme bozuklukları, bellek, yürütücü işlevler, bilişsel süreçler

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(1):26-33