ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Güncel Psikoterapi Yaklaşımları
Pelin KARACA, Seda OKTAY, Merve KOÇAK, Gülsen ERDEN
Makale Türü: Derleme
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) bireyde istenmeyen düşüncelerin (obsesyonlar) ve zaman zaman bunlara eşlik eden istem dışı yineleyici davranışların (kompulsiyonlar) bulunduğu, bireyin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır. OKB’nin tedavisinde bilişsel davranışçı terapi müdahalelerinin etkili olduğu bilinmektedir. Son yıllarda da bilişsel davranışçı terapiye alternatif olarak farklı psikoterapötik yaklaşımların OKB üzerindeki etkililiği incelenmektedir. OKB’nin gerek toplumdaki yaygınlığı, gerekse erken başlangıçlı olması ve bireylerin yaşamında tedavi edilmediğinde kronik bir seyir izlemesi göz önünde bulundurulduğunda psikolojik tedavi yaklaşımlarının önemi belirginleşmektedir. Bu derleme çalışmasında OKB’nin tedavisindeki güncel yaklaşımlardan olan ve son dönemde yaygınlaşan farkındalık temelli terapilerin, kabul ve kararlılık terapisinin ve metakognitif terapinin OKB’ye bakış açısına değinilmiş ve etkililik çalışmalarına yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler: farkındalık, kabul ve kararlılık terapisi, metakognitif terapi, obsesif kompulsif bozukluk

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(2):26-38