ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Suç Önleme Aracı Olarak Spor: Mini Derleme
Merve KARABURUN, İbrahim BALCIOĞLU
Makale Türü: Derleme
Bu çalışmanın amacı, sporun bir suç önleme aracı olarak önemini ve etkisini anlatmaktır. Bu amaçla öncelikle suç kavramı, sporun suç kavramı ile ilişkisi ve de bir önleme politikası olarak kullanılması açıklanacaktır. Devamında ise hem Türkiye ve hem de dünyada uygulanan örnek önleme projeleri ve bu projelerin önleme bağlamındaki çıktılarına vurgu yapılacaktır. Son olarak, sporun suçun önlenmesi bağlamındaki önemi tartışılacaktır.
Anahtar sözcükler: suç, spor, suç önleme, spor psikolojisi

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(4):35-39