ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi
Mehmet Eskin, Hacer Harlak, Fatma Demirkıran, Çiğdem Dereboy
Doi : -
Makale Türü: Araştırma

Anahtar sözcükler:

Yeni Sempozyum Dergisi 2013; 51(3):132-140