ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisinde yatırılarak tedavi edilen geriatrik hastaların sosyodemografik özellikleri, tanı ve tedavi dağılımları
S Hakan Kara, Cengiz Tuğlu, İbrahim Ateş, Sabahat Molla, Ercan Abay
Doi : -
Makale Türü: Araştırma

Anahtar sözcükler:

Yeni Sempozyum Dergisi 2002; 40(4):151-155